Sao vừa lấp lánh khiến lạnh thay
Giọt đồng gõ nhịp hết một ngày
Lệ khách cạn từ buồn khổ lắm
Sáng trăng còn hẹn bữa nào say
Chim cành quanh gốc giá băng hết
Nhạn lạc ngang trời quan tái bay
Sao được mộng về vườn nhà cũ
Trường An theo gió đến giờ ngay


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)