Ngủ dậy buồn thay đứng tựa lầu
Con đường nẻo ấy dằng dặc đau
Sóng lớn Trường Giang chinh nhân khóc
Gió lộng một đêm trắng mái đầu


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)