Ngủ dậy buồn thay đứng tựa lầu
Con đường nẻo ấy dằng dặc đau
Sóng lớn Trường Giang chinh nhân khóc
Gió lộng một đêm trắng mái đầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)