晚景

玫瑰花開花又謝,
花開花謝兩無情。
花香透入籠門裡,
向在籠人訴不平。

 

Vãn cảnh

Mai khôi hoa khai hoa hựu tạ,
Hoa khai hoa tạ lưỡng vô tình;
Hoa hương thấu nhập lung môn lý,
Hướng tại lung nhân tố bất bình.

 

Dịch nghĩa

Hoa hồng nở hoa hồng lại tàn,
Hoa nở hoa tàn đều vô tình;
Hương thơm bay vào thấu trong ngục,
Tới kể với người trong ngục nỗi bất bình.


Bài thơ này được sử dụng trong chương trình SGK Văn học 12 giai đoạn 1990-2006.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Hoa hồng nở hoa hồng lại rụng,
Hoa tàn, hoa nở cũng vô tình;
Hương hoa bay thấu vào trong ngục,
Kể với tù nhân nỗi bất bình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
163.69
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Đức Anh

Bông hoa hồng nở rồi tàn
Nở, tàn đâu có chứa chan tình nào
Hương hoa bay thấu ngục lao
Kể tù nhân nỗi lo âu bất bình.

42.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Mai khôi hé cánh rụng cành
Hoa tàn, hoa nở vô tình cả hai
Cửa lao lọt chút hương trời
Bất bình đưa kể với người trong lao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
34.00
Trả lời