44.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Quỳnh (180 bài)
- Du Tử Lê (400 bài)
- Hữu Thỉnh (150 bài)
- Nguyễn Phan Hách (57 bài)
- Trần Vàng Sao (21 bài)
Tạo ngày 02/11/2020 17:27 bởi tôn tiền tử
Khánh Nguyên (1942-) tên thật là Nguyễn Ngọc Khanh, quê gốc ở Hà Nam, con của nhà ngoại giao, nhà thơ Xuân Thuỷ. Ông tốt nghiệp ngành Chế tạo máy tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Khi làm việc ở Nhà máy đường Việt Trì, ông là uỷ viên BCH Hội văn học nghệ thuật Vĩnh Phú. Ông có thơ đăng báo từ năm 1956 khi 14 tuổi. Năm 18 tuổi (1960), ông được Sở Văn hoá Hà Nội trao một giải thưởng về sáng tác thi ca.

Các tập thơ đã in:
- Lời từ đất
- Nắng lên cao
- Tranh trên đất
- Chân trời