Bài dẫn

Người ta sinh ra, có hình thể, có tâm tưởng. Hai cái đó đều phải khổ mà đều nên có được sướng. Chân tay làm ăn phải khó nhọc, cho nên thức ăn ngon, đồ mặc đẹp, trò hát hay, để đền sự vui sướng: bụng dạ lo nghĩ cũng khốn khổ, mà nếu không lắm cách chơi thú, thời trong tâm tính chẳng thiệt thòi lắm ru?

Nhân nghĩ thế, tôi có nhặt ở trong mấy tập văn trong mấy năm, lấy một đôi ít câu thơ tình, câu thơ cảnh, câu vịnh sử, câu vịnh Kiều, các câu hát các lối, các nhàn đàm, hài đàm và các từ khúc mới, in trước ra thành một quyển nhỏ, gọi tóm lại là Khối tình con. Nhời nhẽ dẫu quê mùa, cũng tạm góp một phần chơi trong tình tính. Giai nhân tài tử, vẫn giống đa sầu; yêu nhau xin nhận lời nhau, khi thân chẳng lọ là cầu mới thân.

Nguồn: 傘沱韻文, Khối tình con, Tản…

 

I - Thơ, vịnh

II - Các câu hát

 1. Sẩm nhà trò bài 1 - Gửi cô Hiếu
 2. Sẩm nhà trò bài 2 - Kiếp học trò
 3. Sẩm chợ bài 1 (Chúng anh xưa chẳng biết ở nơi nào)
 4. Sẩm chợ bài 2 (Sự phong lưu xưa kia anh đã chải mọi mùi)
 5. Sẩm chợ bài 3 (Ngoảnh trông lên anh đếch thấy có ra gì)
 6. Hát nói bài 1 (Kiếp sau ai chớ làm người)
 7. Hát nói bài 2 (Thuyền tình một chiếc con con)
 8. Năm canh mối tình
  2
 9. Đò đưa bài 1 (Rung rinh nước chảy ngang đèo)
 10. Đò đưa bài 2 (Giang san một chiếc mui bồng)
 11. Đò đưa bài 3 (Sông thu ngược gió xuôi thuyền)
 12. Đò đưa bài 4 (Con sông xuân nước chảy lờ đờ)
 13. Hát tạp (lối phong dao) bài 01 (Đêm thu gió đập cành cau)
 14. Hát tạp (lối phong dao) bài 02 (Con sông chạy buột về Hà)
 15. Hát tạp (lối phong dao) bài 03 (Năm nay em đã mười ba)
 16. Hát tạp (lối phong dao) bài 04 (Ai xui em lấy học trò)
 17. Hát tạp (lối phong dao) bài 05 (Chồng người xe ngựa người yêu)
 18. Hát tạp (lối phong dao) bài 06 (Gió thu thổi lạnh ao bèo)
 19. Hát tạp (lối phong dao) bài 07 (Muốn ăn rau sắng chùa Hương)
 20. Hát tạp (lối phong dao) bài 08 (Con cò lặn lội bờ ao)
 21. Hát tạp (lối phong dao) bài 09 (Con sông đi lại bao tàu)
 22. Hát tạp (lối phong dao) bài 10 (Người ta có vợ có chồng)
 23. Hát tạp (lối phong dao) bài 11 (Gió đưa thầy khoá sang sông)
 24. Hát tạp (lối phong dao) bài 12 (Anh đi để vợ anh nhà)
 25. Hát tạp (lối phong dao) bài 13 (Anh đi lẽo đẽo đường trường)
 26. Hát tạp (lối phong dao) bài 14 (Anh xuôi, em tựa đầu cầu)
 27. Hát tạp (lối phong dao) bài 15 (Ai xui anh lấy được mình)
 28. Hát tạp (lối phong dao) bài 16 (Ngồi buồn rủ vợ đi chơi)
 29. Hát tạp (lối phong dao) bài 17 (Anh ơi! em bảo anh này)
 30. Hát tạp (lối phong dao) bài 18 (Gió thu thổi lạnh ao bèo)
 31. Hát tạp (lối phong dao) bài 19 (Trông anh, em cũng thương tình)
 32. Hát tạp (lối phong dao) bài 20 (Người ta đi võng đi xe)
 33. Hát tạp (lối phong dao) bài 21 (Ngồi buồn nhớ chị Xuân Hương)
 34. Hát tạp (lối phong dao) bài 22 (Giời mưa sắn ống cao quần)
 35. Hát tạp (lối phong dao) bài 23 (Đố ai đốt bóng nung hình)
 36. Hát tạp (lối phong dao) bài 24 (Muốn cho đêm ngắn hơn ngày)
 37. Hát tạp (lối phong dao) bài 25 (Ai đi? Đợi với tôi cùng)
 38. Hát tạp (lối phong dao) bài 26 (Cô kia đen thủi đen thùi)
 39. Hát tạp (lối phong dao) bài 27 (Mình đi có nhớ ta chăng)
 40. Hát tạp (lối phong dao) bài 28 (Ai làm cho con cuốc nó kêu hè)
 41. Hát tạp (lối phong dao) bài 29 (Ai làm cho khói lên giời)

III - Từ khúc

IV - Nhàn đàm, hài đàm