Bài này trong Tản Đà văn tập, viết tay 1913 nội dung có khác biệt:

Thầy đồ ve gái phải đánh đau tay

Em mới nghe đồn lắm sự hay
Đồn rằng bác mới phải đau tay
Gớm ghê con bé già gan tệ
Lẩy bẩy thầy nho mắc miếng cay
Hùm đã biết hang sao cứ mó
Chim chưa vỡ bọng dễ mà bay
Từ đây buộc chỉ thôi chừa nhé
Đừng dám chơi dao lại có ngày


Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê