Giễu một cậu học trò ghẹo gái bị gái đánh đau tay

Hàng xứ đồn lên lắm truyện hay
Con người như thế hoá non tay
Gớm cho cô bé liều gan tệ!
Chết nỗi làng chơi phải miếng cay!
Hùm đã biết hang sao cứ mó?
Chim chưa vỡ bọng dễ mà bay
Từ đây buộc chỉ thôi chừa nhé
Đừng dám chơi dao lại có ngày


Sách Tản Đà văn tập (viết tay, 1913) in tên bài thơ là Thầy đồ ve gái phải đánh đau tay với bốn câu đầu là:
Em mới nghe đồn lắm sự hay
Đồn rằng bác mới phải đau tay
Gớm ghê con bé già gan tệ
Lẩy bẩy thầy nho mắc miếng cay
Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
3. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tản Đà văn tập 1913

Bài này trong Tản Đà văn tập, viết tay 1913 nội dung có khác biệt:

Thầy đồ ve gái phải đánh đau tay

Em mới nghe đồn lắm sự hay
Đồn rằng bác mới phải đau tay
Gớm ghê con bé già gan tệ
Lẩy bẩy thầy nho mắc miếng cay
Hùm đã biết hang sao cứ mó
Chim chưa vỡ bọng dễ mà bay
Từ đây buộc chỉ thôi chừa nhé
Đừng dám chơi dao lại có ngày


Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, Nxb Văn học, 2002
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bùi Bắc Hợp

HỌC TRÒ TRÊU GÁI
Truyện kể ngày xưa ngẫm cũng hay
Bồng đào ngó thấy ngứa chân tay
Khen cho gái nọ gan hào kiệt
Tặng cậu trò kia những miếng cay
Bởi vậy hang hùm xin cấm mó
Chim non chớ gượng cố mà bay
Cho dù có muốn nên kìm nhé
Hãy nhớ chơi dao đứt có ngày
Bùi Bắc Hợp

15.00
Trả lời