15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 19:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/10/2009 00:51

Đêm xuông vô số cái xuông xuồng
Xuông rượu, xuông tình, bạn cũng xuông!
Một bức màn con coi ngán nỗi
Một câu đối mảnh nghĩ dơ tuồng!
Một vừng giăng khuất đi mà đứng
Một lá mành treo quấn lại buông
Ngồi hết đêm xuông, xuông chẳng hết!
Chùa ai xa điểm mấy hồi chuông


Nguồn:
1. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
2. Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918