弔天竺海月辯師其二

生死猶如臂屈伸,
情鍾我輩一酸辛。
樂天不是蓬萊客,
憑仗西方作主人。

 

Điếu Thiên Trúc Hải Nguyệt biện sư kỳ 2

Sinh tử do như tí khuất thân,
Tình chung ngã bối nhất toan tân.
Lạc Thiên bất thị Bồng Lai khách,
Bằng trượng Tây phương tác chủ nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Sống chết mau như duỗi cánh tay,
Chung tình càng khổ có ai hay?
Lạc Thiên chẳng phải Bồng Lai khách,
Hướng niệm Tây phương độ tháng ngày!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống chết mau như co cánh tay,
Chung tình ta khổ lại chua cay?
Lạc Thiên đâu khách Bồng Lai nhỉ?
Nương tựa Tây phương độ tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời