26/09/2022 02:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Thiên Trúc Hải Nguyệt biện sư kỳ 2
弔天竺海月辯師其二

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2017 15:37

 

Nguyên tác

生死猶如臂屈伸,
情鍾我輩一酸辛。
樂天不是蓬萊客,
憑仗西方作主人。

Phiên âm

Sinh tử do như tí khuất thân,
Tình chung ngã bối nhất toan tân.
Lạc Thiên bất thị Bồng Lai khách,
Bằng trượng Tây phương tác chủ nhân.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Sống chết mau như duỗi cánh tay,
Chung tình càng khổ có ai hay?
Lạc Thiên chẳng phải Bồng Lai khách,
Hướng niệm Tây phương độ tháng ngày!
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Điếu Thiên Trúc Hải Nguyệt biện sư kỳ 2