Tháng mười đông tới,
Gió bắc bồi hồi.
Lạnh lẽo khí trời,
Sương dày bay khắp.
Gà hồ gáy sáng,
Hồng nhạn về nam.
Ẩn mất đại bàng,
Gấu beo vào ổ.
Việc nông tạm bỏ,
Đồng áng dọn hoang.
Quán khách sửa sang,
Đón thương nhân tới.
May mắn làm sao,
Cất lời ca hát.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.