步出夏門行其三-冬十月

孟冬十月,
北風徘徊,
天氣肅清,
繁霜霏霏。
鶤雞晨鳴,
鴻雁南飛,
鷙鳥潛藏,
熊羆窟息。
錢鎛停置,
農收積場。
逆旅整設,
以通賈商。
幸甚至哉!
歌以詠志。

 

Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 3 - Đông thập nguyệt

Mạnh đông thập nguyệt,
Bắc phong bồi hồi,
Thiên khí túc thanh,
Phồn sương phi phi.
Côn kê thần minh,
Hồng nhạn nam phi,
Chí điểu tiềm tàng,
Hùng bi quật tức.
Tiền bác đình trí,
Nông thu tích trường.
Nghịch lữ chỉnh thiết,
Dĩ thông cổ thương.
Hạnh thậm chí tai!
Ca dĩ vịnh chí.


Sau khi Tào Tháo bắc chinh Ô Hoàn chiến thắng, tháng 9 từ Liễu Thành về nam, tháng giêng năm sau về đến Nghiệp Thành, trên đường trải qua một mùa đông. Chương này miêu tả những gì thấy trên đường trở về trong mùa đông đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tháng mười đông tới,
Gió bắc bồi hồi.
Lạnh lẽo khí trời,
Sương dày bay khắp.
Gà hồ gáy sáng,
Hồng nhạn về nam.
Ẩn mất đại bàng,
Gấu beo vào ổ.
Việc nông tạm bỏ,
Đồng áng dọn hoang.
Quán khách sửa sang,
Đón thương nhân tới.
May mắn làm sao,
Cất lời ca hát.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng mười đông tới đúng mùa,
Bồi hồi gió bắc thồi đùa lạnh căm.
Bầu trời lạnh lẽo xa xăm,
Sương dày bay khắp cả năm canh dài.
Gà hồ gáy sáng hôm mai,
Về nam hồng nhạn bay hoài chẳng ngơi.
Đại bàng ẩn mất đâu rồi,
Gấu beo vào ổ chim mồi lẩn sâu.
Việc nông làm cỏ, đất mầu,
Dọn hoang đồng áng cỏ sâu diệt trừ.
Sửa sang quán khách, nhà trù,
Đón thương nhân tới lu bù đông vui.
Thật là may mắn vui tươi,
Vịnh thơ ca hát tỏ lời chí trai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời