Trời đất tạo nên cảnh kỳ thú
Núi sông riêng một chốn thanh tao
Ngàn năm đất hiểm mãi hùng tráng
Xa ngắm thành cao đẹp biết bao
Chùa Phật ẩn mình bên vách đá
Thuyền tiên lênh nổi sóng xôn xao
Xưa nay vãn cảnh nhiều người đến
Ta với nơi đây mới buổi đầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)