23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2016 15:15

鴻嶺

鴻山九十九峰高,
頭戴何曾借巨鰲。
北控藍江東大海,
狂瀾障得水滔滔。

 

Hồng Lĩnh

Hồng sơn cửu thập cửu phong cao,
Đầu đới hà tằng tá cự ngao.
Bắc khống Lam giang đông đại hải,
Cuồng lan chướng đắc thuỷ thao thao.

 

Dịch nghĩa

Núi Hồng Lĩnh cao có 99 ngọn,
Đội trên đầu ngọn núi, từ lúc nào phải mượn con ba ba lớn.
Phía bắc chặn bởi sông Lam, phía đông là biển rộng,
Cuồng phong lam chướng, nước ào ào.


Hồng Lĩnh 鴻嶺 là ngọn núi nằm giữa huyện Can Lộc và Nghi Xuân tỉnh Nghệ An, mạch núi từ Trà Sơn kéo đến, hình thế hùng vĩ rất đẹp, tương truyền có 99 ngọn (Đại Nam nhất thống chí). Không thấy nói trong 99 ngọn núi Hồng Lĩnh có ngọn núi hình con ba ba lớn (cự ngao). Ở Nghệ An có ngọn núi Quy Lĩnh 龜嶺 (núi Rùa) không biết có phải ngọn núi này không?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Trùng trùng chín chín ngọn non cao,
Đầu núi khi nào phải đội ngao.
Bắc chắn sông Lam đông biển lớn,
Cuồng phong chướng mắc nước ào ào.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non Hồng chín chín ngọn non cao
Đầu núi bao giờ đội cậy ngao
Đông biển, bắc sông ngăn núi cả
Cuồng phong lam chướng nước tuôn trào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời