Thiên ý sức người sao đoạt được
Nguỵ Hồ đất ấy lạm xưng binh
Chưa nghe một nước truyền muôn thuở
Bảy dặm xây thành khổ dân tình
Quạ đậu cây cao sương bảng lảng
Tường xiêu nghé ngủ, cỏ dày sinh
Khương nương hoá đá còn nguyên đó
Oán giận ngàn năm nỗi bất bình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)