Bước tới chùa Trầm nhận dấu xưa,
Long Tiên động cũ cảnh bây giờ;
Hương thơm đèn sáng dăm toà Phật,
Gió táp mưa sa một vách thơ;
Di tích bia Lê tàn mảnh vụn,
Vết xe cung Trịnh phủ rêu mờ;
Non sông tô điểm nhờ ai đó?
Nào khách qua chơi đã biết chưa?


Chùa Trầm ở trên núi Tử Trầm, thuộc tỉnh Hà Đông. Chùa ấy quan thượng Hoàng mới tu bổ lại đẹp lắm. Gần chùa có cung chúa Trịnh, có động Long Tiên. Trong động có tượng Phật bằng đá, và thơ các danh nhân đề vịnh, khắc vào vách đá rất nhiều, có bia di tích triều Lê lâu ngày vỡ thành mảnh một.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]