Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2012 09:34

戲筆

人經今日遇,
水到珥河深。
好是同舟侶,
何妨把盞吟。

 

Hý bút

Nhân kinh kim nhật ngộ,
Thủy đáo Nhị Hà thâm.
Hảo thị đồng chu lữ,
Hà phương bả trản ngâm.

 

Dịch nghĩa

Người mãi hôm nay mới gặp
Nước về làm sông Nhị Hà sâu
May cùng được ngồi một thuyền
Ngại gì chẳng ngâm thơ chuốc rượu


Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập, Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Người hôm nay được gặp
Nước về sông Nhị sâu
Cùng thuyền vui với bạn
Thơ, rượu ai quản đâu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

thơ các cụ xưa thanh tao làm sao!

Có cảm giác như "thám hoa" mong ngóng từng ngày từng giờ để được gặp lại tri âm tri kỉ(bạn thân hay hồng nhan?!)nên ngôn từ mới xúc động dữ dội như vậy!Từ "mãi" khiến người đọc thấy thời gian dài lê thê nhưng với tác giả thì nó là sự may mắn.Chả thế mà 2 người bạn được ngồi cùng thuyền với nhau đấy sao!Còn tửu tửu,thi thi nữa kìa.Sông Nhị Hà dường như sâu hơn về chiều cao tính từ đáy sông lên mặt nước và dài ra hơn về 2 bờ sông.Há chẳng phải "thám hoa" mừng quá nên mắt bỗng nhiên mờ mờ tỏ tỏ với sự vật hiện tượng xung quanh hay sao!Phải chăng lệ đã nhoà?!

Rượu cay đã mấy vò?
Thơ hoạ đã đủ no?
Thêm khách thêm hứng nhỉ!
Hai vị chớ đắn đo.

Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người đến hôm nay gặp
Nước về sông Nhị sâu
Mừng chung thuyền với bạn
Ngại gì thơ rượu đâu

24.50
Trả lời