Hoa sen ngọc nước bạc mênh mông,
Muôn cảnh thu vào gậy trúc con.
Ngân Hán sóng sông trôi nhật nguyệt,
Nhị Hà cổ thụ, bóng in rồng.
Câu thơ đẹp tựa đàn đai lụa,
Nét chữ đanh như thép bạc ròng.
Nhà trạm sứ thần thường rảnh rỗi,
Chuyện nam, chuyện bắc vui trong lòng.