七夕(天上雙星欲會期)

天上雙星欲會期,
駿奔烏鵲役靈司。
架雲橋合天車轉,
織錦機閒霧線垂。
暫會卻從今夕別,
相逢又是隔年期。
無人再配銀河水,
添作鼉更一夜遲。

 

Thất tịch (Thiên thượng song tinh dục hội kỳ)

Thiên thượng song tinh dục hội kỳ,
Tuấn bôn ô thước dịch linh ty.
Giá vân kiều hợp thiên xa chuyển,
Chức cẩm cơ nhàn vụ tuyến thuỳ.
Tạm hội khước tòng kim tịch biệt,
Tương phùng hựu thị cách niên kỳ.
Vô nhân tái phối Ngân Hà thuỷ,
Thiêm tác đà canh nhất dạ trì.

 

Dịch nghĩa

Kỳ hẹn gặp gỡ của đôi sao trên trời sắp đến,
Vì làm việc cho thần tiên mà chim ô thước bay thấp.
Nhịp cầu mây bắc liền lại, xe nhà trời chuyển sang,
Cửi dệt gấm được nghỉ, sương mù rủ xuống.
Cuộc gặp mặt chốc lát, lại ly biệt từ đêm nay,
Hẹn gặp nhau vào độ này năm sau.
Không ai tái phối được nước sông Ngân,
Thêm tiếng cầm canh của con đà cho đêm chậm lại.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Hai sao hẹn gặp đêm nay,
Giúp tiên, ô thước tung bay rộn ràng.
Cầu mây nối nhịp xe sang,
Dừng tay dệt cửi, gấm vàng toả sương.
Gặp đây rồi, lại đôi đường,
Hẹn nhau cho đến dịp thường năm sau.
Sông Ngân xuôi nước về đâu,
Trống canh thủng thẳng, dạ sầu ngổn ngang.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp gỡ đôi sao hẹn đến rồi,
Tiên cho ô thước thấp bay thôi.
Xe trời cầu vượt mây liền lại,
Cửi dệt nghỉ tay sương khói rơi.
Chốc lát gặp nhau nay cách biệt,
Năm sau đây lúc hẹn cùng chơi.
Sông Ngân tái phối sao bèo nước,
Thêm tiếng cầm canh sầu dạ vơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đôi sao gặp gỡ đến rồi,
Tiên cho ô thước bay rời thấp thôi.
Mây liền cầu vượt xe trời,
Nghỉ tay cửi dệt sương rơi khói sà.
Gặp nhau chốc lát nay xa,
Năm sau đây lúc hẹn ta chơi cùng.
Sông Ngân bèo nước trùng phùng,
Cầm canh thêm tiếng dạ chùng sầu vơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Ngày hẹn hai sao sắp tới nơi
Việc tiên Ô Thước đã về rồi
Cầu mây bắc lại, xe thần đón
Thoi cửi ngừng đưa, sương khói rơi
Gặp gỡ vội vàng trong mấy khắc
Chia ly đằng đẵng cả năm trời
Sông Ngân chẳng thể liền bờ được
Nghe tiếng cầm canh dạ rối bời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời