Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 24/08/2008 02:21

佛蹟蓮池

臨池日月坐婆娑,
喜看新開十里苛。
綠水鍊成青玉柄,
火龍初吐絳琦葩。
因風好學霓裳舞,
著雨微銷醉臉酡。
總是經營多態度,
不妨喚作水仙花。

 

Phật Tích liên trì

Lâm trì nhật nguyệt toạ bà sa,
Hỷ khán tân khai thập lý hà.
Lục thuỷ luyện thành thanh ngọc bỉnh,
Hoả long sơ thổ giáng kỳ ba.
Nhân phong hảo học nghê thường vũ,
Trước vũ vi tiêu tuý kiểm đà.
Tổng thị kinh doanh đa thái độ,
Bất phương hoán tác thuỷ tiên hoa.

 

Dịch nghĩa

Đứng trước ao sen, tháng ngày thoải mái,
Vui mừng xem hoa sen nở suốt mười dặm.
Nước biếc đúc nên các cuống ngọc xanh,
Rồng lửa vừa nhả bông hoa ngọc đỏ.
Nhờ gió để học điệu múa nghê thường,
Thấm mưa, hơi ửng cặp má say rượu.
Tóm lại, có nhiều cách để tả dáng điệu,
Chi bằng cứ gọi là hoa thuỷ tiên.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Bên ao ngày tháng vẫn thung dung,
Bát ngát sen đua mấy dặm hồng.
Nước biếc luyện nên chồi ngọc bích,
Rồng vàng nâng nở đoá phù dung.
Gió đưa tưởng học nghê thường vũ,
Mưa thấm nhường phai má rượu nồng.
Chẳng thể hình dung bao dáng điệu,
Thuỷ tiên cứ gọi cũng là xong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên ao, ngày tháng ung dung,
Xem hoa sen nở vui mừng dạo quanh.
Nước biếc đúc cuống ngọc xanh,
Rồng lửa vừa nhả bông cành đỏ hoa.
Điệu múa nghê thường gió qua,
Thấm mưa má ửng như vừa rượu say.
Nhiều cách tả dáng điệu này,
Chi bằng cứ gọi hoa bày thuỷ tiên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời