Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 02:21

佛蹟蓮池

臨池日月坐婆娑,
喜看新開十里苛。
綠水鍊成青玉柄,
火龍初吐絳琦葩。
因風好學霓裳舞,
著雨微銷醉臉酡。
總是經營多態度,
不妨喚作水仙花。

 

Phật Tích liên trì

Lâm trì nhật nguyệt toạ bà sa,
Hỷ khán tân khai thập lý hà.
Lục thuỷ luyện thành thanh ngọc bính,
Hoả long sơ thổ giáng kỳ ba.
Nhân phong hảo học nghê thường vũ,
Trước vũ vi tiêu tuý kiểm đà.
Tổng thị kinh doanh đa thái độ,
Bất phương hoán tác thuỷ tiên hoa.

 

Dịch nghĩa

Đứng trước ao sen, tháng ngày thoải mái,
Vui mừng xem hoa sen nở suốt mười dặm.
Nước biếc đúc nên các cuống ngọc xanh,
Rồng lửa vừa nhả bông hoa ngọc đỏ.
Nhờ gió để học điệu múa nghê thường,
Thấm mưa, hơi ửng cặp má say rượu.
Tóm lại, có nhiều cách để tả dáng điệu,
Chi bằng cứ gọi là hoa thuỷ tiên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Bên ao ngày tháng vẫn thung dung,
Bát ngát sen đua mấy dặm hồng.
Nước biếc luyện nên chồi ngọc bích,
Rồng vàng nâng nở đoá phù dung.
Gió đưa tưởng học nghê thường vũ,
Mưa thấm nhường phai má rượu nồng.
Chẳng thể hình dung bao dáng điệu,
Thuỷ tiên cứ gọi cũng là xong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên ao, ngày tháng ung dung,
Xem hoa sen nở vui mừng dạo quanh.
Nước xanh đúc cuống ngọc xanh,
Lửa rồng vừa nhả bông cành đỏ hoa.
Nghê thường điệu múa gió qua,
Thấm mưa má ửng như vừa rượu say.
Nhiều phương tả dáng điệu này,
Chi bằng cứ gọi hoa bày thuỷ tiên.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên ao, ngày tháng mãi ung dung,
Sen nở ngắm hoa hứng dạo mừng.
Nước biếc cuống xanh như ngọc bích,
Lửa rồng phun nhả tựa phù dung.
Nghê thường điệu múa hay nhờ gió,
Má ửng thấm mưa say rượu nồng.
Dáng điệu nhiều phương mô tả lắm,
Chi bằng cứ gọi thuỷ tiên chung.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Ngày tháng bên ao ngắm thảnh thơi
Nhìn sen nở rộ tít chân trời
Nước xanh đúc cuống hoa màu bích
Rồng đỏ nhả bông cánh sắc ngời
Gió dạy nên nghê thường múa dẻo
Mưa bồi làm má ửng hồng tươi
Bao người cố kiếm lời miêu tả
Cứ gọi Thuỷ tiên - đẹp tuyệt vời!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời