Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 24/08/2008 02:00

秋夜

秋漏迢迢聽轉長,
三更夜氣透衣涼。
乾坤四顧月如晝,
草木半枯天正霜。
別浦雲遙迷斷雁,
空階務下泣寒螿。
人間此景堪惆悵,
誰是平生鐵石腸。

 

Thu dạ

Thu Lậu thiều thiều thính chuyển trường,
Tam canh dạ khí thấu y lương.
Kiền khôn tứ cố nguyệt như trú,
Thảo mộc bán khô thiên chính sương.
Biệt phố vân dao mê đoạn nhạn,
Không giai vụ hạ khấp hàn tương.
Nhân gian thử cảnh kham trù trướng,
Thuỳ thị bình sinh thiết thạch trường.

 

Dịch nghĩa

Giọt đồng hồ đêm thu nghe mỗi lúc một dài,
Canh ba hơi thu lạnh thấm áo.
Ngoảnh nhìn bốn phía trời đất, trăng sáng như ban ngày,
Cây cỏ nửa phần xơ xác, trời đang xuống sương.
Bóng nhạn khuất ngoài đám mây xa, bến sông ly biệt,
Tiếng dế khóc nỉ non dưới sương mù trước thềm vắng.
Cảnh ấy ở nhân gian thật đáng xót xa,
Ai trong cuộc sống giữ lòng sắt đá được.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Thánh thót đồng hồ giọt điểm dài,
Canh ba khí lạnh thấm qua vai.
Đất trời bốn phía trăng soi tỏ,
Thảo mộc nửa phần nước nhạt phai.
Bến nhớ mây che đàn nhạn khuất,
Thềm sầu sương xuống lũ trùng ai.
Người đây cảnh đấy thêm rầu rĩ,
Sắt đá lòng đâu giữ được dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giọt thu tí tách tiếng ngân dài
Hơi lạnh đêm khuya thấm áo ai
Bốn phía đất trời vầng nguyệt rạng
Nửa phần cây cỏ lớp sương phai
Mây xa sông biệt non nhàn khuất
Khói toả thềm sân tiếng dế sầu
Cảnh ấy khiến người thêm ảo não
Dẫu lòng sắc đá khó gìn lâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giọt thu mỗi lúc một dài,
Canh ba hơi lạnh áo ai thấm người.
bốn phương trăng sáng toả ngời,
Nửa phần cây cỏ, sương trời xác xơ.
Biệt ly nhạn khuất mây xa,
Nỉ non dế khóc hiên nhà mù sương.
Nhân gian cảnh ấy xót thương,
Ai trong cuộc sống giữ lòng sắt son.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giọt thu mỗi lúc một ngân dài,
Hơi lạnh canh ba áo thấm ai.
Trăng chiếu bốn phương ngời toả sáng,
Cỏ cây phần nửa nhạt màu phai.
Biệt ly nhạn khuất mây xa thẳm,
Rền rỉ dế kêu hiên sớm mai.
Cảnh ấy nhân gian thương xót mãi,
Ai trong cuộc sống giữ lòng ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Giọt thu tí tách đếm đêm trường
Gió lạnh canh ba áo đẫm sương
Bốn mặt đất trời trăng rọi chiếu
Nửa phần cây cỏ khói mù vương
Nhạn bay ngơ ngẩn trên sông nhớ
Ve khóc thảm sầu cạnh bến thương
Nhìn thấy cảnh tình buồn bã ấy
Liệu người sắt đá dạ còn cương?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời