29/11/2021 13:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ
秋夜

Tác giả: Phạm Nhân Khanh - 范仁卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 02:00

 

Nguyên tác

秋漏迢迢聽轉長,
三更夜氣透衣涼。
乾坤四顧月如晝,
草木半枯天正霜。
別浦雲遙迷斷雁,
空階務下泣寒螿。
人間此景堪惆悵,
誰是平生鐵石腸。

Phiên âm

Thu Lậu thiều thiều thính chuyển trường,
Tam canh dạ khí thấu y lương.
Kiền khôn từ cố nguyệt như trú,
Thảo mộc bán khô thiên chính sương.
Biệt phố vân dao mê đoạn nhạn,
Không giai vụ hạ khấp hàn tương.
Nhân gian thử cảnh kham trù trướng,
Thuỳ thị bình sinh thiết thạch trường.

Dịch nghĩa

Giọt đồng hồ đêm thu nghe mỗi lúc một dài,
Canh ba hơi thu lạnh thấm áo.
Ngoảnh nhìn bốn phía trời đất, trăng sáng như ban ngày,
Cây cỏ nửa phần xơ xác, trời đang xuống sương.
Bóng nhạn khuất ngoài đám mây xa, bến sông ly biệt,
Tiếng dế khóc nỉ non dưới sương mù trước thềm vắng.
Cảnh ấy ở nhân gian thật đáng xót xa,
Ai trong cuộc sống giữ lòng sắt đá được.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Thánh thót đồng hồ giọt điểm dài,
Canh ba khí lạnh thấm qua vai.
Đất trời bốn phía trăng soi tỏ,
Thảo mộc nửa phần nước nhạt phai.
Bến nhớ mây che đàn nhạn khuất,
Thềm sầu sương xuống lũ trùng ai.
Người đây cảnh đấy thêm rầu rĩ,
Sắt đá lòng đâu giữ được dài.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhân Khanh » Thu dạ