Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 02:16

新竹

樹得琅玕三兩叢,
只期歲晚伴吟翁。
篩金好看臨秋月,
戛玉纔聽遞曉風。
勁節匪躬能直外,
道心無欲故虛中。
客來莫怪新條短,
會見霜梢拂翠空。

 

Tân trúc

Thụ đắc lang can tam lưỡng tùng,
Chỉ kỳ tuế vãn bạn ngâm ông.
Si kim hảo khán lâm thu nguyệt,
Kiết ngọc tài thinh đệ hiểu phong.
Kình tiết phỉ cung năng trực ngoại,
Đạo tâm vô dục cố hư trung.
Khách lai mạc quái tân điều đoản,
Hội kiến sương tiêu phất thuý không.

 

Dịch nghĩa

Trồng được vài ba khóm lang can,
Chỉ mong cuối năm làm bạn với nhà thơ.
Hãy xem dưới ánh trăng thu rây vàng xuống,
Hãy nghe gió sớm thổi qua, tiếng vang như ngọc xát.
Tiết cứng quên mình, thẳng thắn lộ ra bên ngoài,
Lòng đạo không dục vọng bởi trong hư không.
Khách đừng lấy làm lạ khi cành non còn ngắn,
Rồi sẽ thấy ngọn sương phe phẩy trên tầng xanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Trồng được vài ba khóm trúc tơ,
Ngóng trông tết đến bạn cùng thơ.
Rây vàng dưới nguyệt hình lay động,
Xát ngọc trong sương tiếng vọng đưa.
Tiết cứng chẳng cong phô cốt cách,
Dạ khiêm không dục náu mưu cơ,
Khách chơi chớ lạ chồi còn ngắn,
Sẽ thất tầng không ngọn phất phơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đôi khóm trúc tơ cũng mới trồng
Cuối năm làm bạn với ngâm ông
Vàng rây mắt ngắm trăng thu sáng
Ngọc xát tai nghe gió sớm lồng
Tiết cứng quên mình thân thẳng đuột
Tâm ngay chẳng dục ruột hư không
Chồi non khách chớ chê còn ngắn
Sẽ thấy tầng xanh phất ngọn sương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trồng được vài ba khóm trúc tơ,
Cuối năm mong bạn với nhà thơ.
Trăng thu xem dưới rây vàng xuống,
Gió sớm xát châu tiếng vọng đưa.
Tiết cứng quên mình phô cốt cách,
Lòng không dục vọng bởi trong hư.
Khách đừng thấy lạ chồi còn ngắn,
Sẽ thấy ngọn sương tầng phất phơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trồng vài ba khóm trúc tơ,
Cuối năm bạn với nhà thơ mong gần.
Trăng thu vàng rắc xuống sân,
Xát châu gió sớm vọng rân tiếng hoà.
Quên mình đốt cứng phô ngoài,
Lòng không dục vọng bởi loài trong hư.
Khách chê chồi thấy ngắn ư?,
Ngọn sương sẽ phất lên từ tầng xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Vừa trồng được mấy khóm tre tơ
Hẹn cuối năm này đón bạn thơ
Dưới ánh trăng thu vàng lả tả
Giữa làn sương sớm ngọc đung đưa
Thẳng ngay phô diễn thân đanh cứng
Trong sáng chẳng cầu, ruột trống trơ
Đừng lạ thấy cành non vẫn ngắn
Ngày mai ngọn trúc vẫy sương mờ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời