16/04/2021 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phật Tích liên trì
佛蹟蓮池

Tác giả: Phạm Nhân Khanh - 范仁卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 24/08/2008 02:21

 

Nguyên tác

臨池日月坐婆娑,
喜看新開十里苛。
綠水鍊成青玉柄,
火龍初吐絳琦葩。
因風好學霓裳舞,
著雨微銷醉臉酡。
總是經營多態度,
不妨喚作水仙花。

Phiên âm

Lâm trì nhật nguyệt toạ bà sa,
Hỷ khán tân khai thập lý hà.
Lục thuỷ luyện thành thanh ngọc bỉnh,
Hoả long sơ thổ giáng kỳ ba.
Nhân phong hảo học nghê thường vũ,
Trước vũ vi tiêu tuý kiểm đà.
Tổng thị kinh doanh đa thái độ,
Bất phương hoán tác thuỷ tiên hoa.

Dịch nghĩa

Đứng trước ao sen, tháng ngày thoải mái,
Vui mừng xem hoa sen nở suốt mười dặm.
Nước biếc đúc nên các cuống ngọc xanh,
Rồng lửa vừa nhả bông hoa ngọc đỏ.
Nhờ gió để học điệu múa nghê thường,
Thấm mưa, hơi ửng cặp má say rượu.
Tóm lại, có nhiều cách để tả dáng điệu,
Chi bằng cứ gọi là hoa thuỷ tiên.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Bên ao ngày tháng vẫn thung dung,
Bát ngát sen đua mấy dặm hồng.
Nước biếc luyện nên chồi ngọc bích,
Rồng vàng nâng nở đoá phù dung.
Gió đưa tưởng học nghê thường vũ,
Mưa thấm nhường phai má rượu nồng.
Chẳng thể hình dung bao dáng điệu,
Thuỷ tiên cứ gọi cũng là xong.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhân Khanh » Phật Tích liên trì