09/08/2020 15:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất tịch (II)
七夕

Tác giả: Phạm Nhân Khanh - 范仁卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/08/2018 09:46

 

Nguyên tác

天上雙星欲會期,
駿奔烏鵲役靈司。
架雲橋合天車轉,
織錦機閒霧線垂。
暫會卻從今夕別,
相逢又是隔年期。
無人再配銀河水,
添作鼉更一夜遲。

Phiên âm

Thiên thượng song tinh dục hội kỳ,
Tuấn bôn ô thước dịch linh ty.
Giá vân kiều hợp thiên xa chuyển,
Chức cẩm cơ nhàn vụ tuyến thuỳ.
Tạm hội khước tòng kim tịch biệt,
Tương phùng hựu thị cách niên kỳ.
Vô nhân tái phối Ngân Hà thuỷ,
Thiêm tác đà canh nhất dạ trì.

Dịch nghĩa

Kỳ hẹn gặp gỡ của đôi sao trên trời sắp đến,
Vì làm việc cho thần tiên mà chim ô thước bay thấp.
Nhịp cầu mây bắc liền lại, xe nhà trời chuyển sang,
Cửi dệt gấm được nghỉ, sương mù rủ xuống.
Cuộc gặp mặt chốc lát, lại ly biệt từ đêm nay,
Hẹn gặp nhau vào độ này năm sau.
Không ai tái phối được nước sông Ngân,
Thêm tiếng cầm canh của con đà cho đêm chậm lại.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Hai sao hẹn gặp đêm nay,
Giúp tiên, ô thước tung bay rộn ràng.
Cầu mây nối nhịp xe sang,
Dừng tay dệt cửi, gấm vàng toả sương.
Gặp đây rồi, lại đôi đường,
Hẹn nhau cho đến dịp thường năm sau.
Sông Ngân xuôi nước về đâu,
Trống canh thủng thẳng, dạ sầu ngổn ngang.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhân Khanh » Thất tịch (II)