Trên đường đi, hàng tuần ngừng lại,
Chẳng long xe, chẳng phải ngựa đau.
Ngày đi, ngày lại biết đâu!
Bệnh còn dai dẳng, mối sầu triền miên.
Ngóm chim chuẩn vượt trên Huyền Nhạc,
Nghe chim hồng bay lướt Hải Quan.
Dưới sương thắm đoá cúc vàng,
Vẻ thu này sách dung nhan viễn thần.