邕州

豪傑消磨恨未休,
大江依舊水東流。
廣西刑勝無多景,
嶺外繁葩獨此州。
故壘旌旗棲落照,
空山鼓角送深秋。
從軍老戍曾經戰,
說到南征各自愁。

 

Ung Châu

Hào kiệt tiêu ma hận vị hưu,
Đại giang y cựu thuỷ đông lưu.
Quảng Tây hình thắng vô đa cảnh,
Lĩnh Ngoại phồn ba độc thử châu.
Cố luỹ tinh kỳ thê lạc chiếu,
Không sơn cổ giốc tống thâm thâu (thu).
Tòng quân lão thú tằng kinh chiến,
Thuyết đáo Nam chinh các tự sầu.

 

Dịch nghĩa

Hào kiệt mất đi, hận chưa tan,
Sông lớn như cũ, nước chảy về đông.
Thắng cảnh Quảng Tây không nhiều,
Ngoài Ngũ Lĩnh, cảnh đẹp riêng một châu này.
Nơi luỹ cũ, cờ phướn còn vương bóng,
Chốn núi trơ, trống còi tiễn thu sâu.
Người lính thú là theo quân từng chinh chiến,
Nói đến việc đi đánh phương Nam, thảy đều ngán.


Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Hào kiệt qua đời chửa nguôi,
Sông kia như cũ hướng đông xuôi.
Quảng Tây cảnh đẹp, nào đâu lắm.
Lĩnh Ngoại phồn hoa, ấy đấy thôi.
Luỹ cũ, tinh kỳ vin bóng rớt,
Núi trơ, kèn trống tiễn thu rồi.
Lính già đã nếm mùi chinh chiến,
Nói đến Nam chinh luống ngậm ngùi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Hào kiệt tiêu ma, hận vẫn còn,
Sông dài nước vẫn hướng đông tuôn.
Quảng Tây toàn tỉnh thưa nơi đẹp,
Lãnh ngoại riêng châu nức tiếng đồn.
Luỹ cổ nắng tàn mây khói tụ,
Non xa thu muộn trống còi dồn.
Lính già đồn thú từng tham chiến,
Hễ nhắc Nam chinh: lặng lẽ buồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hào kiệt mất rồi còn hận sâu,
Sông kia như cũ nước đông chầu.
Quảng Tây thắng cảnh không nhiều lắm,
Ngũ Lĩnh nên thơ riêng một châu.
Luỹ cũ tinh kỳ còn vướng bóng,
Núi trơ còi trống tiễn thu sâu.
Theo quân lính thú từng chinh chiến,
Nói đến Nam chinh tự gợi sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hào kiệt nào đâu, hận vẫn còn
Về đông con nước dạt dào tuôn
Quảng Tây thắng tích đâu nhiều chốn
Ngũ Lĩnh phồn hoa chỉ một vùng
Luỹ cũ tinh kỳ vương bóng xế
Non xa còi trống tiễn thu thâm
Lính già đồn thú bao năm trải
Nhắc đến Nam chinh thảy ngán thầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời