Bạc Đông Tân dịch dạ văn thôn kê tự cảm

Âu tiểu văn kê khởi độc thư
Kim văn ngô hựu ức ngô cư
Bộc hồi sơn duẩn hoàn gia duẩn
Khách đáo giang ngư phục hải ngư
Lô mỹ thuần hương do luyến ngã
Cừu khinh mã khoái thả vinh dư
Trung quân hiếu phụ ngô nhân sự
Đán thánh Sâm hiền diệc vị dư

 

Dịch nghĩa

Từ thuở nhỏ nghe gà gáy là thức dậy đọc sách
Giờ đây nghe gà gáy lại nhớ nhà
Đầy tớ đi hái măng về vẫn là măng trong vườn nhà thôi
Khách đến mời ăn cá sông lại có cả cá biển
Cá vược béo rau thuần thơm lưu luyến giữ chân ta
Nhưng ngựa nhanh áo nhẹ lại làm cho ta vẻ vang
Trung vua hiếu kính cha mẹ là phận sự của bọn ta
Thánh nhân như Chu công hiền thần như Tăng Sâm cũng không ngoại lệ


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Đèn sách khi xưa dậy với gà
Giờ nghe tiếng gáy nhớ quê nhà
Gia đình ấm cúng măng vườn đó
Bạn hữu thân tình cá biển xa
Thuần vược thơm ngon lưu luyến khách
Mã y nhanh nhẹ vẻ vang ta
Chu Tăng hiền thánh cùng cung kính
Tạc nghĩa quân thần, hiếu mẹ cha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Dậy học tự xưa, sớm tựa gà
Giờ nghe gà gáy nhớ quê nhà
Bộc về măng núi, măng vườn chứ?
Khách đến cá sông, cá biển à?
Vược béo, thuần thơm lưu luyến nhỉ?
Ngựa nhanh, áo nhẹ vẻ vang mà!
Trung vua hiếu kính cùng cha mẹ
Chu thánh, Tăng thần ngoại lệ a?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuở nhỏ sách đèn dậy với gà,
Nay nghe gà gáy nhớ quê nhà.
Trẻ thu măng hái măng vườn đó,
Ăn cá khách mời sông biển xa.
Cá vược rau thuần lưu luyến giữ,
Ngựa nhanh áo nhẹ vẻ vang ta.
Tăng hiền Chu thánh không ngoài lệ,
Hiếu kính trung vua với mẹ cha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời