丙寅春有懷歌姬夢味并奉諸詩友

一自逢君更別君,
清歌枕裏夢來頻。
鴻書雁信當年事,
柳葉桃花兩度春。
無柰教坊終斂跡,
可憐詩社亦離群。
何當再鼓𤅷江棹,
脂粉人同筆墨人。

 

Bính Dần xuân hữu hoài ca cơ Mộng Vị tính phụng chư thi hữu

Nhất tự phùng quân cánh biệt quân,
Thanh ca chẩm lý mộng lai tần.
Hồng thư nhạn tín đương niên sự,
Liễu diệp đào hoa lưỡng độ xuân.
Vô nại giáo phường chung liễm tích,
Khả liên thi xã diệc ly quần.
Hà đương tái cổ Linh giang trạo,
Chi phấn nhân đồng bút mặc nhân.

 

Dịch nghĩa

Vừa mới gặp nàng rồi lại chia tay
Tiếng ca cứ luôn vấn vương trong mộng
Thư từ đi lại là chuyện năm xưa
Ðào liễu đã thay lá hai mùa rồi
Biết làm sao nhà hát đã tan
Buồn thay thi xã cũng chẳng còn
Sao lại không dạo thuyền thơ trên sông Gianh lần nữa
Ðể bạn má hồng lại gần kẻ mặc khách tao nhân


Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

Bính Dần tức năm 1926.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mới gặp nàng đây lại biệt nàng
Ðàn ca trong mộng tiếng còn vang
Thư từ tình cũ hơi còn ấm
Đào liễu hai năm lá đẫm sương
Nhà hát tan rồi ngao ngán nỗi
Thi đàn tơi tả luống buồn thương
Sông Gianh sao chẳng dong buồm lại
Khua mái cùng ta bạn phấn hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vừa mới gặp nàng rồi cách ngay,
Vấn vương trong mộng tiếng ca này.
Thư từ qua lại chuyện năm cũ,
Ðào liễu hai mùa nay lá thay.
Nhà hát đã tan sao ngăn nỗi,
Chẳng còn thi xã cũng buồn thay.
Sông Gianh sao chẳng dong thuyền nữa,
Ðể má hồng gần mặc khách này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời