蒼梧竹枝歌其十四

長裙習習曳輕綃,
雲髻峨峨擁翠翹。
贏得鬼頭滿囊口,
憑君無福也能消。

 

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 14

Trường quần tập tập duệ khinh tiêu,
Vân kế nga nga ủng thuý kiều.
Doanh đắc quỷ đầu mãn mang khẩu,
Bằng quân vô phúc dã năng tiêu.

 

Dịch nghĩa

Quần lụa dài thướt tha kiều nữ,
Tóc bới cao, lông chim thúy điểm trâm cài.
Cứ rằng có tiền bạc đầy túi,
Thì dù không có phúc vẫn có duyên với họ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Quần lụa dài thướt tha kiều nữ
Tóc bới cao, lông rủ trâm cài
Cho hay túi đựng tiền đầy
Dù không phúc cũng vui vầy cùng duyên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quần dài lụa mỏng thướt tha sao
Trâm thúy cài lên tóc búi cao
Trong túi nhiều tiền âu cũng dễ
Không duyên cũng được cận kề nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kiều nữ thướt tha quần lụa dài,
Tóc cao, lông thuý điểm trâm cài.
Bạc tiền hể có đựng đầy túi,
Có phúc dù không duyên vẫn bày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Áo the chẽn hẹp quần the dài,
Tóc búi cao cao trâm thuý cài.
Đánh được túi tiền đầy lủng lẳng,
Dù anh vô phước cũng hay xài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời