榮棨期拾穗處

三樂人皆有,
如何子獨知。
生貧猶不恤,
老死復何悲。
曠野東山下,
行歌拾穗時。
賢名留此地,
天古起人思。

 

Vinh Khải Kỳ thập tuệ xứ

Tam lạc nhân giai hữu,
Như hà tử độc tri.
Sinh bần do bất tuất,
Lão tử phục hà bi.
Khoáng dã Đông Sơn hạ,
Hành ca thập tuệ thì.
Hiền danh lưu thử địa,
Thiên cổ khởi nhân tư.

 

Dịch nghĩa

Ba niềm vui của ông, mọi người đều có
Sao chỉ mình ông biết?
Sống nghèo còn chẳng đoái nghĩ
Già chết lại buồn chi?
Cánh đồng bát ngát bên núi Đông Sơn
Vừa ca vừa mót lúa
Tiếng người hiền lưu lại đất này
Xưa nay người ta nhớ


Vinh Khải Kỳ là một ẩn sĩ đời Xuân Thu. Sách Liệt tử chép: Khổng Tử đi chơi, thấy Vinh Khải Kỳ ở ngoài đồng vừa đi vừa hát bèn hỏi: “Tiên sinh có điều gì vui mà hát thế?” Vinh Khải Kỳ đáp: “Tôi có rất nhiều điều vui: vui được làm người, quí hơn muôn vật; vui được làm người đàn ông, quí hơn đàn bà; vui được sống lâu 90 tuổi, không chết non. Đó là ba điều vui vậy. Thập tuệ là mót lúa, cũng là tên một bài ca.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Ba vui ai cũng có
Sao biết mình ông thôi?
Nghèo sống đã không bận
Chết già chi giận đời?
Đông Sơn đồng bát ngát
Lúa mót lời ca vui
Tiếng bậc hiền còn đó
Người ta nhớ vạn đời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ba vui người đều có
Biết được chỉ ông này
Sống nghèo còn chẳng sợ
Già chết lại buồn chi
Đông Sơn đồng bát ngát
Mót lúa hát mê say
Tiếng thơm lưu mãi đó
Ngàn thuở nhớ tới nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mọi người đều có ba niềm vui,
Sao chỉ có mình ông biết thôi?
Nghèo đói ông không còn nghĩ tới,
Nghĩ buồn già chết chi hao hơi.
Đông Sơn bát ngát bên đồng ruộng,
Vừa mót vừa ca lúa thảnh thơi.
Danh tiếng người hiền lưu ở đó,
Người sau ghi nhớ ông muôn đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời