Đề Quan Đế miếu

Xích Thố dữ thiên tranh Hán đỉnh
Minh đao thác địa sảm Ngô Giang
Duy dư miếu mạo hoành thiên cổ
Niểu niểu thanh hương đối ngọc cang

 

Dịch nghĩa

Quất ngựa Xích Thố cùng thiên hạ tranh đỉnh nhà Hán
Múa đao vù vù mở mang lãnh thổ đến Ngô Giang
Đến nay miếu mạo ngàn thủa phụng thờ
Một làn khói hương nhè nhẹ bay lên trên đỉnh thờ


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Cưỡi Xích Thố tranh hùng Hán đế
Múa thanh đao tiến đến sông Ngô
Ngàn thu miếu mạo đang còn đó
Gió nhẹ làn hương toả đỉnh thờ

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Xích Thố, cùng ai, đỉnh Hán tranh
Ngô Giang bờ cõi mở mang thành
Phụng thờ miếu mạo lưu kim cổ
Khói nhẹ làn hương mãi quẩn quanh

33.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên lưng Xích Thố Hán tranh hùng,
Bờ cõi Ngô Giang mở rộng vùng.
Miếu mạo phụng thờ tồn tại đó,
Một làn hương nhẹ đỉnh bay cùng.

33.33
Trả lời