Quá Quế Lâm thành

Tương Tư giang thượng khởi dư tâm
Đậu trạo Tô kiều phỏng Quế Lâm
Nhất tuyến vị ma danh tưởng kiếm
Ngũ huyền khinh sảng hữu Ngu cầm
Thiết lư ngư quá lân thiêm giáp
Tượng Tị điểu tà sắc đái câm
Phủ viện năng như hi đắc phủ
Thanh phong giám khí đáo ưu kim

 

Dịch nghĩa

Đi thuyền trên sông Tương Tư trong lòng hưng phấn
Bèn lướt thuyền viếng thăm phong cảnh Quế Lâm
Vẫn còn đó chưa mòn nhát kiếm của vị danh tướng
Có tiếng đàn Ngu năm dây vẳng nhẹ
Cá thiết lô bơi vượt nước, trong ánh trăng vẩy nó như nhiều thêm
Chim liệng trên núi vòi voi, đưới nắng chiều lông nó tựa dát vàng
Các quan ở phủ viện nếu muốn thưởng thức cảnh đẹp nơi ấy
Thì gió mát cảnh đẹp ấy nay vẫn còn đó.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Lâng lâng đi giữa Tương Tư
Quế Lâm sông nước lững lờ thuyền trôi
Chưa mòn nhát kiếm tướng tài
Đàn ngu vẳng tiếng năm dây bổng trầm
Thiết lô trăng chiếu vẩy thêm
Vòi Voi nắng hắt lông chim ánh vàng
Nào trong phủ viện các quan
Ai xem cảnh đẹp sẵn sàng chờ đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi thuyền hưng phấn Tương Tư,
Quế Lâm phong cảnh thuyền từ xa thăm.
Vẫn còn nhát kiếm tướng băm,
Xa xa vẳng nhẹ Ngu cầm năm dây.
Thiết lô vượt nước ánh vây,
Vòi voi chim liệng nắng hây dát vàng.
Quan nhân muốn thưởng cảnh quan,
Gió lành cảnh đẹp vẫn đang đón mời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời