05/02/2023 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 14
蒼梧竹枝歌其十四

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2005 20:28

 

Nguyên tác

長裙習習曳輕綃,
雲髻峨峨擁翠翹。
贏得鬼頭滿囊口,
憑君無福也能消。

Phiên âm

Trường quần tập tập duệ khinh tiêu,
Vân kế nga nga ủng thuý kiều.
Doanh đắc quỷ đầu[1] mãn mang khẩu,
Bằng quân vô phúc dã năng tiêu.

Dịch nghĩa

Quần lụa dài thướt tha kiều nữ,
Tóc bới cao, lông chim thúy điểm trâm cài.
Cứ rằng có tiền bạc đầy túi,
Thì dù không có phúc vẫn có duyên với họ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Quần lụa dài thướt tha kiều nữ
Tóc bới cao, lông rủ trâm cài
Cho hay túi đựng tiền đầy
Dù không phúc cũng vui vầy cùng duyên.
[1] Một loại tiền cổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 14