再踰三疊山

雲際山三疊,
天涯客再踰。
眼中收大地,
海外見漁舟。
瘴靜峰巒瘦,
天寒草木秋。
行人回看處,
無那故鄉愁。

 

Tái du Tam Điệp sơn

Vân tế sơn Tam Điệp,
Thiên nhai khách tái du.
Nhãn trung thu đại địa,
Hải ngoại kiến ngư chu.
Chướng tĩnh phong loan sấu,
Thiên hàn thảo mộc thu.
Hành nhân hồi khán xứ,
Vô ná cố hương sầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Đèo Ba Dội cao ngất
Khách xa lại tới thăm
Cái nhìn gom trời đất
Thuyền cá biển xa xăm
Sương tan núi trơ trọi
Trời lạnh cây cỏ dàu
Người khách ngoái nhìn lại
Nhớ nhà càng thêm sầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Mây vương núi Tam Điệp,
Bên trời khách lại qua,
Trong mắt trời đất rộng,
Thuyền chài ngoài biển xa.
Sương tan gầy dáng núi,
Trời lạnh úa cỏ hoa.
Người đi đường ngoảnh lại,
Bao nỗi nhớ quê nhà.

tửu tận tình do tại
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mây bên đèo Ba Dội
Cuối trời khách lại qua
Trong mắt thu đất rộng
Ngoài biển thấy thuyền xa
Trời thu lạnh cây cỏ
Đỉnh núi gầy lam hoà
Khách đi ngoái nhìn lại
Buồn nơi đâu quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đèo cao Ba Dội ngất tầng mây,
Xa cách chân trời, khách đến đây.
Phóng mắt nhìn ra gom đất lớn,
Biển ngoài thuyền cá thấy nhiều đầy.
Sương tan núi hiện ra trơ trọi,
Trời lạnh thu mình cả cỏ cây.
Ngoái cổ người đi sau ngó lại,
Cố hương biền biệt gợi sầu tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Tam Điệp ẩn mây trời.
Ta hằng muốn đến chơi.
Mênh mang nhìn đất rộng.
Tít tắp ngắm thuyền bơi.
Núi hiểm trơ sương toả.
Cỏ cây lạnh rối bời.
Người đi còn ngoái lại
Nỗi nhớ nhà khôn nguôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Ngất mây núi Ba Dội,
Khách lại vượt chân trời.
Đất rộng trong tầm mắt,
Thuyên câu ngoài biển khơi.
Mù tan, eo núi hẹp,
Thụ lạnh, cỏ cây còi.
Du khách nhìn ngoái lại,
Lòng quê sầu khôn vơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời