偶興

信陽城上動悲笳,
秋滿河南百姓家。
萬里鄉心回首處,
白雲南下不勝多。

 

Ngẫu hứng

Tín Dương thành thượng động bi già,
Thu mãn Hà Nam bách tính gia.
Vạn lý hương tâm hồi thủ xứ,
Bạch vân nam hạ bất thăng đa!

 

Dịch nghĩa

Trên thành Tín Dương vang lên tiếng kèn ai oán
Thu tràn ngập nhà (trăm họ) dân Hà Nam
Lòng nhớ quê xa vạn dặm, quay đầu lại
Mây trắng ở phía nam nhiều biết là bao


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Tín Dương ai oán tiếng kèn,
Hơi thu tràn ngập khắp miền nhân gian.
Cố hương cách trở muôn ngàn,
Kìa trông mây trắng vô vàn dưới kia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên người dịch là Đặng Thê Kiệt ( xem http://nguyendu.com.free.fr )

Tên người dịch là Đặng Thê Kiệt ( xem http://nguyendu.com.free.fr )

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tín Dương ảo não tiếng kèn xa
Thu đến Hà Nam ngập khắp nhà
Muôn dặm quê hương đầu ngoảnh lại
Trời nam mây trắng phủ la đà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tín Dương ảo não tiếng kèn vang,
Trăm họ Hà Nam thu ngập tràn.
Vạn dặm nhớ quê đầu ngoảnh lại.
Trời nam mây trắng phủ vô vàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can

Tín Dương buồn vọng tiếng kèn xa,
Thu tới Hà Nam khắp mọi nhà.
Ngoảnh lại quê hương muôn dặm thẳm,
Trời Nam mây trắng, trắng bao la.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời