Dưới đây là các bài dịch của Ngô Ngọc Can. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngẫu hứng (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can

Tín Dương buồn vọng tiếng kèn xa,
Thu tới Hà Nam khắp mọi nhà.
Ngoảnh lại quê hương muôn dặm thẳm,
Trời Nam mây trắng, trắng bao la.

Ảnh đại diện

Quỷ Môn quan (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can

Dãy núi giăng giăng cao tựa mây,
Của chia Nam Bắc chính là đây.
Tử sinh có tiếng nói nguy thế,
Qua lại bao người, chuyện xót thay.
Bụi rậm đầy đường hùm rấn núp,
Khói mây khắp chốn quỷ ma đầy.
Ngàn thu gió lạnh phơi sương trắng,
Công cán khen gì tuớng Hán hay!

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]