論詩其二十九

池塘春草謝家春,
萬古千秋五字新。
傳語閉門陳正字,
可憐無補費精神。

 

Luận thi kỳ 29

Trì đường xuân thảo Tạ gia xuân,
Vạn cổ thiên thu ngũ tự tân.
Truyền ngữ bế môn trần chính tự,
Khả liên vô bổ phí tinh thần.

 

Dịch nghĩa

Cỏ xanh biếc bờ ao, nhà họ Tạ xuân,
Ngàn thu, vạn cổ, năm chữ của câu thơ mãi vẫn mới mẻ.
Nhắn nhủ rằng việc đóng cửa tìm tòi sắp xếp câu chữ,
Đáng thương thay chỉ vô bổ và uổng phí tinh thần.


Bài này luận thơ một đại biểu của Giang Tây thi phái là Trần Sư Đạo 陳師道. Phương thức làm thơ của Trần Sư Đạo là khổ ngâm, "bế môn mịch cú" (đóng cửa tìm câu chữ), nặng về câu chữ, kỹ xảo. Nguyên Hiếu Vấn so sánh với phong cách thơ của Tạ Linh Vận 謝靈運 đời Tấn vốn tự nhiên thiên thành để phê phán việc "bế môn mịch cú" chỉ lãng phí tinh thần và công sức.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ao biếc cỏ nhà họ Tạ xuân,
Nghìn thu năm chữ mãi thanh tân.
Đóng cửa xếp câu, tìm lục chữ,
Thương thay vô bổ, phí tinh thần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Xanh mướt cỏ xuân ao họ Tạ,
Câu thơ năm chữ mãi thanh tân.
Cớ chi đóng cửa bày câu chữ,
Vô bổ, thương ai để tổn thần.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời