Những cây ngọc trước Hậu Đình
Giai nhân trang điểm soi mình gương nga
Năm xưa hoa vẫn không già
Năm nay tròn, vẫn trăng xa dịu hiền
Xin trăng đừng dịch bóng nghiêng
Nguyệt hoa hoa nguyệt tình thiêng giao hoà
Đại gia trẻ mãi không già.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.