喜春來其一

春盤宜剪三生菜,
春燕斜簪七寶釵,
春風春醞透人懷。
春宴排,齊唱喜春來。

 

Hỷ xuân lai kỳ 1

Xuân bàn nghi tiễn tam sinh thái,
Xuân yến tà trâm thất bảo thoa,
Xuân phong xuân uẩn thấu nhân hoài,
Xuân yến bài, tề xướng hỉ xuân lai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mâm xuân hoa quả tam sinh
Tiệc xuân nghiêng mái tóc quỳnh trâm thoa
Gió xuân rượu thấm, cảm hoài
Yến xuân bày biện vui ca xuân về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Bàn xuân dâng lễ tam sinh,
Tiệc xuân, trâm quý nghiêng mình khoe duyên.
Gió xuân rượu ủ niềm riêng,
Chén vui đón phút thiêng liêng xuân về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời