喜春來其四

攜將玉友尋花寨,
看褪梅妝等杏腮,
休隨劉阮到天台。
仙洞窄,且唱喜春來。

 

Hỷ xuân lai kỳ 4

Huề tương ngọc hữu tầm hoa trại,
Khan thoái mai trang đẳng hạnh tai,
Hưu tuỳ Lưu Nguyễn đáo Thiên Thai,
Tiên động trách, thả xướng hỉ xuân lai.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dắt tay bạn ngọc thăm hoa
Đợi chờ môi hạnh, phôi pha mai tàn
Thiên Thai cùng Nguyễn, Lưu lang
Đường tiên lối hẹp hát vang xuân về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Dắt tay bạn quý tìm hoa,
Những mơ cùng mận gần xa khó dời.
Mặc Lưu Nguyễn đến nhà trời,
Động tiên lối hẹp hát cười đón xuân.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời