15/08/2020 01:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỷ xuân lai kỳ 1
喜春來其一

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2007 20:43

 

Nguyên tác

春盤宜剪三生菜,
春燕斜簪七寶釵,
春風春醞透人懷。
春宴排,齊唱喜春來。

Phiên âm

Xuân bàn nghi tiễn tam sinh thái,
Xuân yến tà trâm thất bảo thoa,
Xuân phong xuân uẩn thấu nhân hoài,
Xuân yến bài, tề xướng hỉ xuân lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mâm xuân hoa quả tam sinh
Tiệc xuân nghiêng mái tóc quỳnh trâm thoa
Gió xuân rượu thấm, cảm hoài
Yến xuân bày biện vui ca xuân về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Hỷ xuân lai kỳ 1