Lá lục bóng dày,
Khắp ao quanh lầu gác,
Khí trời mát trong.
Thạch lựu vừa nở,
Đoá đoá nếp lụa hồng.
Én nở oanh non đùa hót,
Ve trên cành liễu hát vui cùng.
Chợt mưa tới,
Giọt châu rải khắp,
Tan tác sen non.

Đời người trăm năm mấy kẻ?
Tiếc ngày lành cảnh đẹp,
Con mộng qua nhanh.
Cùng thông đã định,
Hà tất khổ lo toan.
Rủ bạn bè vui thưởng ngoạn,
Trước chén thơm uống cạn, ca vang.
Cứ say tràn,
Mặc cho hai vầng nhật nguyệt,
Qua lại không ngừng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.