解悶其七

陶治性靈存底物,
新詩改罷自長吟。
孰知二謝將能事,
頗學陰何苦用心。

 

Giải muộn kỳ 07

Đào trị tính linh tồn để vật,
Tân thi cải bãi tự trường ngâm.
Thục tri nhị Tạ tướng năng sự,
Phả học Âm, Hà khổ dụng tâm.

 

Dịch nghĩa

Muốn rèn luyện khiếu làm thơ thì phải thế nào?
Thơ vừa làm xong, phải tự ngâm lớn, rồi tu sửa nhiều lần.
Phải biết tường tận thi ca của hai nhà thơ họ Tạ,
Lại phải hết lòng học tập theo Âm Khanh và Hà Tốn.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năng khiếu làm thơ sao luyện thông?
Sửa xong thơ mới phải cao ngâm
Văn chương hai Tạ am tường kỹ
Học tập Âm, Hà phải tận tâm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Yêu hoa nào muốn chết đâu,
ChÌ lo hoa hết, mái đầu già thôi.
Đầy cành, hoa lả tả rơi,
Nhụy non, xin hãy lần hồi nở ra...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đúc, nặn tính linh nơi mọi việc,
Thơ mới đổi xong mình đem ngâm.
Thấm nhuần hai Tạ cùng tài giỏi,
Gắng sức học thêm nơi Hà, Âm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời