23/01/2021 19:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải muộn kỳ 07
解悶其七

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/01/2014 15:50

 

Nguyên tác

陶治性靈存底物,
新詩改罷自長吟。
孰知二謝將能事,
頗學陰何苦用心。

Phiên âm

Đào trị tính linh tồn để vật,
Tân thi cải bãi tự trường ngâm.
Thục tri nhị Tạ[1] tướng năng sự,
Phả học Âm, Hà[2] khổ dụng tâm.

Dịch nghĩa

Muốn rèn luyện khiếu làm thơ thì phải thế nào?
Thơ vừa làm xong, phải tự ngâm lớn, rồi tu sửa nhiều lần.
Phải biết tường tận thi ca của hai nhà thơ họ Tạ,
Lại phải hết lòng học tập theo Âm Khanh và Hà Tốn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năng khiếu làm thơ sao luyện thông?
Sửa xong thơ mới phải cao ngâm
Văn chương hai Tạ am tường kỹ
Học tập Âm, Hà phải tận tâm
[1] Tạ Linh Vận và Tạ Diễu, hai thi nhân thời Nam Bắc triều.
[2] Âm Khanh và Hà Tốn, cũng là hai thi nhân thời Nam Bắc triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giải muộn kỳ 07