論詩其十二

望帝春心托杜鵑,
佳人錦瑟怨華年。
詩家總愛西昆好,
獨恨無人作鄭箋。

 

Luận thi kỳ 12

Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên,
Giai nhân cẩm sắt oán hoa niên.
Thi gia tổng ái Tây Côn hảo,
Độc hận vô nhân tác “Trịnh tiên”.

 

Dịch nghĩa

Lòng xuân của vua Thục gửi vào đỗ quyên,
Giai nhân đàn gấm oán hận hoa niên (tuổi xuân).
Thi gia đều công nhận Tây Côn là hay,
Chỉ hận rằng không có ai làm chú giải như Trịnh Huyền.


Bài này luận thơ Lý Thương Ẩn 李商隱. Đại ý nói thơ Lý Thương Ẩn hoa lệ mà thâm thuý, những ký thác của ông khiến người đời không giải mã nổi. Nguyên Hiếu Vấn so sánh thơ ông với các sách kinh điển, tuy nhiên không có ai đóng vai trò của Trịnh Huyền chú giải được thơ Lý Thương Ẩn để người đời hiểu thấu đáo.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thục đế lòng xuân gửi đỗ quyên,
Giai nhân đàn gấm hận hoa niên.
Tây Côn ai cũng đều yêu mến,
Chỉ tiếc không ai giống Trịnh Huyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Vọng Đế lòng xuân gửi đỗ quyên
Ôm đàn người đẹp tiếc ngày xuân
Tây Côn được các nhà thơ thích
Chỉ hận không ai giống Trịnh Huyền

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời