夢成之

燭暗船風獨夢驚,
夢君頻問向南行。
覺來不語到明坐,
一夜洞庭湖水聲。

 

Mộng Thành Chi

Chúc ám thuyền phong độc mộng kinh,
Mộng quân tần vấn hướng nam hành.
Giác lai bất ngữ đáo minh toạ,
Nhất dạ Động Đình hồ thuỷ thanh.

 

Dịch nghĩa

Gió thổi thuyền lắc, nến leo lắt, tỉnh mộng trong cô đơn,
Mộng gặp nàng, chuyện trò nhiều về chuyến xuôi nam.
Tỉnh rồi ngồi im lặng tới sáng,
Cả đêm nghe sóng vỗ vào mạn thuyền bên bờ hồ Động Đình.


Thành Chi là tên tự của Vi Tùng, vợ tác giả cưới năm 802, nhưng bị bệnh mất năm 809. Năm 815 tác giả có việc phải đi Đàm Châu (nay là thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam), nghỉ đêm trên hồ Động Đình, thì mộng thấy vợ về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió lắc thuyền, nến lu, tỉnh mộng
Thấy cùng em nói chuyện nam hành
Tỉnh rồi ngồi lặng năm canh
Cả đêm nghe tiếng Động Đình sóng xô

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền lay, nến lụn, mộng kinh
Cùng em nói chuyện nam hành trong mơ
Tỉnh yên ngồi đến sáng trơ
Động Đình tiếng sóng lô xô đêm trường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời