Trần Cung (1898-1995) tên thật là Nguyễn Ngọc Cư, quê làng Hội Khê, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông tham gia Cách mạng đồng chí hội từ những năm 1929. Năm 1932 ông bị bắt và đày ra Côn Đảo, năm 1936 ra tù. Năm 1940 ông bị bắt lại và giam ở Bắc Mê. Trước khi về hưu, ông công tác tại toà án nhân dân tối cao. Ông là một hồn thơ khá dồi dào.