Năm mới sang rồi, năm cũ qua,
Đời tù mới, cũ khéo phôi pha.
“Nghinh tân” lễ mễ khiêng ty nét,
“Bái tuế” lom khom bế lập là.
Mặt trái đời kia toàn mặt quỷ,
Trò chơi xuân đó thiếu trò ma.
Mùi đời nếm trải, ai sành sỏi?
Có biết mùi này... mặn nhạt a?


Hoả Lò, Tết nguyên đán 1933

Bài này được giải nhất trong cuộc thi thơ đề “Tết nhà pha” ở Hoả Lò, lấy vần pha, năm 1933 ở Hoả Lò.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]