14/06/2024 10:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tết nhà pha

Tác giả: Trần Cung - Nguyễn Ngọc Cư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 23/03/2015 16:48

 

Năm mới sang rồi, năm cũ qua,
Đời tù mới, cũ khéo phôi pha.
“Nghinh tân” lễ mễ khiêng ty nét[1],
“Bái tuế” lom khom bế lập là[2].
Mặt trái đời kia toàn mặt quỷ,
Trò chơi xuân đó thiếu trò ma.
Mùi đời nếm trải, ai sành sỏi?
Có biết mùi này... mặn nhạt a?
Hoả Lò, Tết nguyên đán 1933

Bài này được giải nhất trong cuộc thi thơ đề “Tết nhà pha” ở Hoả Lò, lấy vần pha, năm 1933 ở Hoả Lò.

[1] Phiên âm “tinette” từ tiếng Pháp, nghĩa là thùng phân.
[2] Phiên âm từ “plat” trong tiếng Pháp, là cái đĩa, ở đây chỉ thùng gỗ vuông đựng cơm cho mười người ăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cung » Tết nhà pha