憶友

昔君送我至江濱,
問我歸期指谷新。
現在新田已犁好,
他鄉我作獄中人。

 

Ức hữu

Tích quân tống ngã chí giang tân,
Vấn ngã quy kỳ, chỉ cốc tân.
Hiện tại tân điền dĩ lê hảo,
Tha hương ngã tác ngục trung nhân.

 

Dịch nghĩa

Ngày nào anh tiễn tôi đến bến sông,
Hỏi tôi ngày về, trỏ mùa lúa mới;
Đến nay ruộng lại đã cày xong hết rồi,
Nơi đất khách, tôi thành người trong tù.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Ngày đi bạn tiễn đến bên sông,
Hẹn bạn về khi lúa đỏ đồng;
Nay gặt đã xong, cày đã khắp,
Quê người, tôi vẫn chốn lao lung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

về phiên âm và chữ Hán của bài thơ!

1. Đầu đề bài thơ: 憶友, phiên âm là "Ức hữu".

2. Câu thứ nhất: 昔君送我至江津, Tích quân tống ngã chí giang tân. Chữ "tân 津" nghĩa là bến đò, còn chữ "tân 濱" nghĩa là bờ sông. Chữ "tân" trong nguyên tác Bác dùng là 濱. Vậy đề nghị bạn sửa lại là 昔君送我至江濱, cho đúng nguyên tác.


Nguồn:
Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Hồ Chí Minh – Thơ, toàn tập, NXB Văn học, 2004.
(In kèm thủ bút của Bác)
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
15.00
Trả lời