晚餐吃了日西沉,
處處山歌與樂音。
幽暗靖西禁閉室,
忽成美術小翰林。

 

Vãn

Vãn xan ngật liễu nhật tây trầm,
Xứ xứ sơn ca dữ nhạc âm.
U ám Tĩnh Tây cấm bế thất,
Hốt thành mỹ thuật tiểu hàn lâm.

 

Dịch nghĩa

Cơm chiều xong, mặt trời lặn về tây,
Khắp nơi, rộn tiếng ca dân dã và tiếng nhạc;
Nhà ngục u ám huyện Tĩnh Tây,
Bỗng thành một viện hàn lâm nghệ thuật nhỏ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Cơm xong, bóng đã xuống trầm trầm,
Vang tiếng đàn ca, rộn tiếng ngâm;
Nhà ngục Tĩnh Tây mờ mịt tối,
Bỗng thành nhạc quán viện hàn lâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
84.38
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Bóng hoàng hôn xuống, cơm xong
Tiếng ngâm rộn rã, lừng vang tiếng đàn
Tĩnh Tây nhà ngục tối sầm
Bỗng thành nhạc viện hàn lâm giữa tù.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
34.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Cơm chiều vừa vãn đã hoàng hôn
Đàn hát từ xa vẳng tiếng dồn
Nhà ngục Tĩnh Tây trời tốt sẫm
Hàn lâm cũng vậy có gì hơn?

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Đức Anh

Cơm xong, trời ngả tà dương,
Nơi nơi nhạc rộn, vang lừng tiếng ca.
Tĩnh Tây ngục tối mịt mờ,
Hàn lâm nhạc viện hỏi là đây chăng?

15.00
Trả lời